Wylane fundamenty

Budowa fundamentów

Budowa fundamentów, ich rodzaj oraz sposób wykonania prac, jest gwarancją równomiernego osiadania budynku w gruncie, co zapobiega uszkodzeniom murów i innych jego elementów. Spełnienie przez nich swojej roli zależy od kubatury nieruchomości i obciążenia, a także od właściwości gruntu, na którym będzie postawiony. Fundamenty muszą być stworzone tak, aby uniknąć w przyszłości przemieszczeń i odkształceń oraz zapewnić wysoką klasę izolacji przeciwwilgociowej.

W budownictwie wyróżniamy fundamenty:

  • bezpośrednie, czyli ławy, płyty, stopy, skrzynie i ruszty fundamentowe, które posadowione są zazwyczaj maksymalnie do 4 m w głąb ziemi i wykonywane bezpośrednio na nośnej warstwie gruntu, dzięki czemu nie wymagają stosowania różnego rodzaju wzmocnień lub obniżania poziomu wód gruntowych;
  •  pośrednie, czyli słupy, pale czy studnie, które zwykle znajdują się głębiej, przez co też obciążenie przenoszone jest na niżej usytuowane warstwy nośne.

 

Zakres wykonywanych przez nas prac

Budowa fundamentów to jeden z najważniejszych etapów budowy domu. Niezwykle istotne jest, aby używać wyłącznie dobrych jakościowo materiałów, gdyż tylko one zapewnią długą żywotność budynku oraz zmniejszą ryzyko powstawania usterek.

W ramach przeprowadzanych prac wykonujemy:

  • przygotowanie terenu pod budowę,
  • roboty ziemne oraz wykopy z użyciem własnego sprzętu,
  • ławy i ściany fundamentowe,
  • izolację fundamentów,
  • zasypywanie oraz obsypywanie fundamentów,
  • posadzki na gruncie,
  • przepusty instalacyjne w obrębie fundamentów.

Istnieje szereg wymagań, które muszą zostać spełnione, aby fundament domu jednorodzinnego spełniał swoją rolę tak długo, jak jest to możliwe.